chemical contamination

chemical contamination
cheminė tarša statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Vietovės, erdvės virš jos ir ten esančių objektų užteršimas nuodingosiomis medžiagomis panaudojus cheminį ginklą arba įvykus pavojingų cheminių objektų avarijai. Orą užteršia nuodingųjų medžiagų garai, aerozolis ir lašai; žemę, įvairių objektų paviršių – ant jų nusėdę aerozolio dalelės ir lašai; maistą ir vandens telkinius – patekę į juos nuodingųjų medžiagų lašai. Vietovė užteršta nuodingosiomis medžiagomis, jeigu jų koncentracija yra pavojinga neapsaugotiems žmonėms (viršijama didžiausioji leidžiamoji koncentracija arba ribinė apsinuodijimo dozė). Pagrindinės cheminės taršos charakteristikos yra užteršimo mastas, trukmė ir pavojingumas. Cheminės taršos mastą apibūdina ↑ cheminės taršos zona ir ↑ cheminio naikinimo židinys. Cheminės taršos trukmė priklauso nuo nuodingųjų medžiagų patvarumo. Cheminės taršos pavojingumas įvertinamas galimais žmonių nuostoliais cheminės taršos zonoje. Cheminė tarša nustatoma ChŽ prietaisais. atitikmenys: angl. chemical contamination rus. химическое заражение ryšiai: dar žiūrėkcheminės taršos zona dar žiūrėkcheminio naikinimo židinys

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • chemical contamination — cheminis užteršimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Užteršimas kenksmingomis cheminėmis medžiagomis. atitikmenys: angl. chemical contamination rus. химическое загрязнение …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • chemical contamination area — cheminės taršos zona statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Plotas, kuriame gali būti apnuodyti neapsaugoti žmonės. Cheminės taršos zona apibūdinama ilgiu ir plotu (ilgio ir pločio sandauga). Cheminės taršos zoną sudaro:… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • chemical contamination — See contamination …   Military dictionary

  • Citizens for Alternatives to Chemical Contamination — (CACC) is a Michigan based environmental group active since 1978. CACC sponsors the annual Backyard Eco Conference to give citizens the opportunity to learn from environmental movers and doers and to network with other activists from around the… …   Wikipedia

  • contamination control — Procedures to avoid, reduce, remove, or render harmless (temporarily or permanently) nuclear, biological, and chemical contamination for the purpose of maintaining or enhancing the efficient conduct of military operations. See also biological… …   Military dictionary

  • Chemical waste — is a waste that is made from harmful chemicals (mostly produced by large factories). Chemical waste may fall under regulations such as COSHH in the United Kingdom, or the Clean Water Act and Resource Conservation and Recovery Act in the United… …   Wikipedia

  • Contamination — For other uses, see Contamination (disambiguation). Contamination is the presence of a minor and unwanted constituent (contaminant) in material, physical body, natural environment, at a workplace, etc. Specifics Contamination also has more… …   Wikipedia

  • Contamination de spin — En chimie numérique, la contamination de spin est le mélange artificiel de plusieurs états de spins électroniques. Ce mélange peut se produire lorsqu une fonction d onde basée sur une fonction orbitalaire approchée est représentée sous une forme… …   Wikipédia en Français

  • Chemical warfare — For other uses, see Chemical warfare (disambiguation). This article forms part of the series Chemical agents Lethal agents Blood agents Cyanogen chloride (CK) …   Wikipedia

  • contamination — noun ADJECTIVE ▪ serious, widespread ▪ possible, potential ▪ environmental, food, soil, water ▪ …   Collocations dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”